Gisteravond (20 februari 2023) hebben we de hoorzitting van de bezwaarcommissie van gemeente Leeuwarden gehad.

Naast het pleidooi van onze advocaat heb ik zelf ook nog een flinke toelichting gegeven aan de commissie, waarbij ik heb beschreven op welke teleurstellende manier de gemeente Leeuwarden met ons is omgegaan. De gemeenteambtenaar kroop gedurende mijn toelichting steeds verder in elkaar. Duidelijk niet geamuseerd.
Hierna kreeg de gemeenteambtenaar de mogelijkheid om zelf te reageren. De reaktie verbaasde mij eigenlijk niet: andermaal ging hij nergens op in en bleef bij zijn standpunt: het college gaat niet akkoord met de aanvraag. Ruimte voor een gesprek om tot een oplossing te komen is er niet want men wil niet met onze aanvraag meegaan.
Een van de redenen dat men onze aanvraag niet wil accepteren is het risico op precedentwerking: als onze aanvraag wordt geaccepteerd, dan kunnen elke volgende aanvragen ook niet meer worden geweigerd en kan men niet meer handhavend optreden tegen de ‘wildgroei van schuttingen’ in de gemeente.

Tijdens de hoorzitting kwamen een aantal opvallende punten naar voren:

  • De gemeente Leeuwarden heeft niet voldoende capaciteit om te handhaven. Er word alleen gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘piepsysteem’: zodra er iemand een melding doet komt men in actie.
    Deze opmerking was tegenstrijdig met de eerder gedane stelling van de gemeenteambtenaar dat er de afgelopen jaren handhavend opgetreden wordt. De commissie vroeg naar aantallen en voorbeelden, maar deze kon de gemeenteambtenaar niet geven, want dit lag bij een andere afdeling.
  • Wat betreft de melding over onze schutting: ons is altijd verteld dat er een melding bij de gemeente was binnengekomen. Volgens de gemeenteambtenaar zouden er meerdere ‘klachten’ zijn binnengekomen. Na doorvragen van de commissie kon de gemeenteambtenaar ook hier geen duidelijkheid over geven.
  • De gemeenteambtenaar stelt: het college zal niet het advies van de bezwaarcommissie opvolgen ongeacht de uitkomst.

Het is duidelijk dat de gemeenteambtenaar niet de procedure of de commissie respecteert. Dat zint de commissie ook niet helemaal, ook als er van zowel onze advocaat als van de commissie tegenvoorstellen worden gedaan, blijft de gemeenteambtenaar bij zijn standpunt.

Binnen 3 weken kunnen we een advies van de commissie verwachten, tot die tijd blijft het op een houtje bijten. Alleen zijn onze verwachtingen niet zo optimistisch.